Denetim

Denetim

Denetçiler sorumluluğu

Hiç bir kat maliki Yönetici veya denetici olmaya zorlanamaz. Denetçiler kat malikleri kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Denetim kurulu kararlarında birlikte hareket etmek zorundadır. Denetçi vefat ederse veya

Denetim

Denetçi Kimdir

Denetici Kat malikleri kurulu adına vekil olarak yönetici veya yönetim kurulunu denetleyen kişidir. Yönetim planında deneticinin nasıl seçileceği ve ne görevleri olduğu açıkça yazılıdır.Şayet Yönetim planında böyle bir husus yoksa