İdari Bilgiler

İdari Bilgiler

İhale Şartnamesi Hazırlama

İDARİ İHALE ŞARTNAMESİ Bir çok Apartman ve Site, Çatı, Dış Cephe,Çevre düzenleme vb. gibi ihtiyaç duyduğu hizmetleri dışarıdan (Outsourcing) başka bir kişi ve firmalardan sağlamaktadır. Yönetici kendi uzmanlık konusu dışında

İdari Bilgiler

Hukuki Terimler Sözlüğü

HUKUKİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ KANUNUNLARDA GEÇEN BAZI TERİMLER VE AÇIKLAMALARI Ada :Yol,deniz,meydan,nehir gibi Tapu’ya tescil edilmeyen kamu yerleri ile çevrili ve içinde bir veya birkaç parsel bulunan saha. Adi Mülkiyet :Ortak

İdari Bilgiler

Tüketici Hakları

Tüketici Hakları Tarihçesi Dünya tarihinin en eski tüketici ve standart yasası, Osmanlı Devleti döneminde, II. Beyazıt Han tarafından 1502 yılında Bursa’da, Bursa Kanunnamesi olarak yayınlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1971

İdari Bilgiler

Arsa Payı Nedir?

Arsa Payı nedir nasıl Hesaplanır? ARSA PAYI NEDİR? Arsanın Kat mülkiyeti kanununda yazılı esaslara göre Bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir. KMKanuna konu olan yapının doğrudan

İdari Bilgiler

Binada Yasak İşler

Apartmanda Yapılması Yasak olan işler nelerdir? YASAK İŞLER Soru 1. Anagayrımenkulün, kütükte, mesken iş veya ticarethane yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde klinik açılabilir mi? Cevap: KMK Madde 24 e

İdari Bilgiler

İlamsız İcra Takibi

İlamsız İcra Takibi Tanım: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yolu. İlamlı İcra Takibi: Konusu para yada

İdari Bilgiler

Yönetim Planı

  YÖNETİM PLANI NEDİR: Anataşınmazın, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve deneticilerin alacakları ücretleri, yönetime ve paylaşıma ait diğer hususları düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan özel sözleşme

İdari Bilgiler

Tapuda Cins Değişikliği

Gayrimenkullerde Cins Değişikliği TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ YÖNÜNDEN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ a) Genel Olarak Tescil bildirimi kadastro müdürlüğünce hazırlanınca bir yazı veya zimmetle tapu sicil müdürlüğüne gelir. Malik veya hissedarların tümü veya

İdari Bilgiler

Binaya İskan Alınması

BİNAYA İSKAN ALMA İnşaat Ruhsatı: Mimari, statik, elektrik, mekanik projeler. Çizilen bu projelerin belediyece onaylanması ile inşaat ruhsatı alınır. İnşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde inşaata başlamak gerekir.

İdari Bilgiler

Kat Mülkiyeti Tesisi

  KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI KAT MÜLKİYETİ NEDİR Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o

  • 1
  • 2