İdari Bilgiler

İdari Bilgiler

Hukuki Terimler Sözlüğü

HUKUKİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ KANUNUNLARDA GEÇEN BAZI TERİMLER VE AÇIKLAMALARI Ada :Yol,deniz,meydan,nehir gibi Tapu’ya tescil edilmeyen kamu yerleri ile çevrili ve içinde bir veya birkaç parsel bulunan saha. Adi Mülkiyet :Ortak

İdari Bilgiler

Yönetim Planı

BEYDAĞLARI TOROSKENT SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti; kat mülkiyetine çevrilecek olan kuzeyi 6377 sokak güneyi ve batısı

İdari Bilgiler

Kat Mülkiyeti Tesisi

  KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI KAT MÜLKİYETİ NEDİR Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o

İdari Bilgiler

Su Aboneliği

SU ABONELİK İŞLEMLERİ Yeni Su Aboneliği (İlk Abonelik) Beydağları Toroskent Sitesisinde, konutlarına su aboneliği yaptırmak isteyen konut alıcılarının ASAT Müdürlüğü’ne aşağıda istenen belgelerle birlikte başvuracaklardır. Gerekli Belgeler Geçici Konut Aboneliği İlçe

İdari Bilgiler

Doğalgaz Aboneliği

DOĞALGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ   Sitemiz binalarında Doğalgaz kolon tesisatı bulunmaktadır. Adım Adım Abonelik Apartman Yönetim Kurulu Karar Alınır; Doğal gaza geçiş yapmak için öncelikle kat maliklerinin katıldığı yönetim kurulu toplantısında

İdari Bilgiler

Elektrik Aboneliği

Elektrik Aboneliği ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ELEKTRİK SÖZLEŞMELERİNİN MUTLAK SURETTE KULLANICI ADINA OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (DEVİR) SÖZLEŞMELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER ŞÖYLEDİR A)

İdari Bilgiler

Kira ve Kiracılar

Gayrimenkullerde Kira ve Kiracı ile ilgili Sorunlar Taşınmaz malların kiralanmasında en çok ortaya çıkan ihtilafları soru-cevap şeklinde ortaya koyarak kira aktinin yapılması esnasında tarafların muhtemel sorunlar hakkında bilgilendirilmesi ve yapacakları

İdari Bilgiler

Kat Malikleri Kurulu Toplantısı

Site Malikler Yönetim Kurulunun oluşturulmasına müteakip toplantı tarihi ve toplantı sonuç raporu yayınlanacaktır.

İdari Bilgiler

Konut Sigortaları

Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Kararname No….. : 587 R.G.Tarihi : 27/11/1999 Kararname Tarihi : 25/11/1999 R.G.Sayısı : 23919 (Mükerrer Sayı) Amaç Madde 1 – Bu kanun hükmünde