İlgili Kanunlar

İlgili Kanunlar

Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Hakkında Kanun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1. — Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve

İlgili Kanunlar

Kimlik Bildirme Kanunu

Kimlik Bildirme Kanunu Kanun No :1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Madde 1 – Bu kanunda sayılan,özel yada resmi,her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici

İlgili Kanunlar

Tebligat Kanunu (İlgili Madde)

Tebligat Kanunu (İlgili Maddeler) Bilinen adreste tebligat: Madde 10 – Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartiyle

İlgili Kanunlar

İş Kanunu (İlgili Madde)

İş Kanunu (İlgili Maddeler) İşyerini bildirme MADDE 3. – Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen yada tamamen değiştiren veya

İlgili Kanunlar

Medeni Kanun (İlgili Madde)

MEDENİ KANUN (Türk Kanunu Medenisi) (İlgili Maddeler) I. Dürüst Davranma Madde 2 – Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk

İlgili Kanunlar

Borçlar Kanunu (İlgili Madde)

Borçlar Kanunu (Doğrudan İlgili Maddeler) Kira Akdi İle İlgili Hükümler ( C ) Müstecirin Borçları(Kiracının Borçları): I-Borca Muvafık Surette Tekayyüt: Madde 256 – Müstecir mecuru kullanırken tam bir ihtimam dairesinde

İlgili Kanunlar

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat Mülkieti Kanunu (Tam metin) Genel Hükümler Birinci Bölüm A) KAT MÜLKİYETİ Ve KAT İRTİFAKI: I-Genel Kural: Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,

İlgili Kanunlar

Genel Hukuk Bilgisi

Hukuk Gayrimenkulde Yaşanan Problemlere Nasıl Bakmaktadır? Bina yönetimini problemsiz gerçekleştirmek isteyen apartman yöneticisinin temel hukuk bilgisi ile kanunların hadiselere nasıl baktığını bilmek zorundadır. Probleminizi götürdüğünüz Sulh hukuk hakimi sizi dinleyip