Mevzuat

Mevzuat

Sığınak Yönetmeliği

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç

Mevzuat

Isı Yalıtım Yönetmeliği

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ bayındırlık ve İskan Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24043 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1

Mevzuat

Asansör Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği (Tam Metin) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından; RESMİ GAZETE : 20 Aralık 1995 -Sayı: 22499  Asansör Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun

Mevzuat

Ücretli İzin Yönetmeliği

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53

Mevzuat

Konut Kapıcıları Tüzüğü

  KONUT KAPICILARI TÜZÜĞÜ                                                    

Mevzuat

İş Süreleri Tüzüğü

Sayfamız Yapım Aşamasındadır.