Yönetim

Yönetim

Yöneticinin Denetlenmesi

Madde 41 – Kat malikleri kurulu,yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim planında belli bir zaman

Yönetim

Yöneticinin Görevleri

Yöneticinin Görevleri: (Kat Mülkiyeti Kanununa Göre) Kat Mülkiyeti Kanunu Genel yönetim işlerinin görülmesi. Madde 35 – Yöneticinin görevleri,yönetim planında belirtilir;yönetim planında aksine hüküm olmadıkçe,yönetici aşağıdaki işleri görür. a- Kat malikleri

Yönetim

Yöneticinin Sorumluluğu

Yönetici Görevlerinden Dolayı Sorumluluk Taşımaktadır Kat mülkiyeti kanununa göre,ana taşınmazın yönetimi için atanan yönetici yada yönetim kurulu vekil statüsünde olup üçüncü kişilere karşı kat maliklerini temsil ederken yetki sınırlarının belirlenmesinde

Yönetim

Yönetim Planı

Yapım Aşamasındadır.

Sitemiz

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ. Ahmet SARI       Başkan    İlhami CAN         2. Başkan Medeni ÇELEBİ   Muhasip