Yönetim

Yönetim

Yöneticinin Denetlenmesi

Madde 41 – Kat malikleri kurulu,yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim planında belli bir zaman

Yönetim

Yöneticinin Görevleri

Yöneticinin Görevleri: (Kat Mülkiyeti Kanununa Göre) Kat Mülkiyeti Kanunu Genel yönetim işlerinin görülmesi. Madde 35 – Yöneticinin görevleri,yönetim planında belirtilir;yönetim planında aksine hüküm olmadıkçe,yönetici aşağıdaki işleri görür. a- Kat malikleri

Yönetim

Yöneticinin Sorumluluğu

Yönetici Görevlerinden Dolayı Sorumluluk Taşımaktadır Kat mülkiyeti kanununa göre,ana taşınmazın yönetimi için atanan yönetici yada yönetim kurulu vekil statüsünde olup üçüncü kişilere karşı kat maliklerini temsil ederken yetki sınırlarının belirlenmesinde

Yönetim

Site Yönetim Planı

BEYDAĞLARI TOROSKENT SİTESİ SİTE YÖNETİM PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1.   634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre mülkiyeti; kat mülkiyetine çevrilecek olan kuzeyi 6377 sokak güneyi ve

Yönetim

Yönetim Kurulu

KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ. Ahmet SARI       Başkan    İlhami CAN         2. Başkan Medeni ÇELEBİ   Muhasip