Doğalgaz Aboneliği

DOĞALGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ

 

Sitemiz binalarında Doğalgaz kolon tesisatı bulunmaktadır.

Adım Adım Abonelik

Apartman Yönetim Kurulu Karar Alınır;
Doğal gaza geçiş yapmak için öncelikle kat maliklerinin katıldığı yönetim kurulu toplantısında % 51 oy çokluğu ile doğal gaza geçiş kararı alınır.
7 ve daha az daire ve iş yeri (bağımsız birim) olan apartmanlar için karar beyanı, 8 ve daha fazla daire ve iş yeri (bağımsız birim) apartmanlarda ise karar defteri fotokopisi gerekir

Bağlantı Anlaşması Başvuru Belgeleri Hazırlanır;

(Kombi / soba / kombi + ocak / soba + ocak / soba + şofben / soba + ocak + şofben / ocak + şofben/ocak/sofben)

Karar defteri / karar beyanı fotokopisi*
Yapı ruhsatı fotokopisi*
Mal sahibi kimlik beyanı
Adres beyanı (Elektrik/Su faturalardan biri yada ikametgah olmalı)
*İlgili belgeler bina ile ilk kez yapılacak bağlantı anlaşması esnasında dağıtım şirketine beyan edilir. Daha sonraki dairelerin bağlantı anlaşması işleminde mal sahibinin adres ve kimlik beyan etmesi yeterlidir. Bağlantı anlaşması bir kere bina adına imzalanacaktır. Daireler ile bağlantı anlaşması imzalanmayacak olup sadece bağlantı bedeli tahsil edilecektir.

Bağlantı Anlaşması Yapılır;
Başvuru belgeleriyle doğal gaz dağıtım şirketine gelinir ve Bağlantı Anlaşması yapılır.
Abone Bağlantı Bedeli
Doğal gaz dağıtım şirketinin en geniş kapsamlı doğal gaz hizmetini verebilmesi için, daire sahibinden bir defaya mahsus alınan ve geri ödemesi olmayan bedeldir.
Abone Bağlantı Bedeli 200 m2 kapalı alana kadar: 393 TL+KDV’dir.
200 m2’yi aşan her 100 m2 için: 324 TL+KDV ek olarak alınır.

Sertifikalı Tesisat Firmalarından Biriyle Anlaşılır;
Aboneler, doğal gaz dağıtım şirketinin yetki verdiği sertifikalı firmalardan birini seçerek Dönüşüm Sözleşmesi imzalar.
Firma, doğal gaz dağıtım şirketine dönüşümünü yapacağı dairenin projesini sunar.
Proje onaylandıktan sonra, tesisat tamamlanır.
Firmayla yapılan sözleşmenin ve sözleşme ile aynı bedelli sigorta poliçesinin (firma tarafından yaptırılır) birer kopyasının saklanması gerekir.

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Başvuru Belgeleri Hazırlanır;

Bireysel kullanım için
(Kombi / soba / kombi + ocak / soba + ocak / soba + şofben / soba + ocak + şofben / ocak + şofben/ocak/şofben)

Doğal gaz kullanacak kişinin kimliğini yanında bulundurması gerekir.
Adres Beyanı
Merkezî kullanım için
Yönetici kimlik fotokopisi
Adres Beyanı
Ticari kullanım için
Yetkili kişi kimlik fotokopisi
Firma kaşesi
İmza sirküleri
Vergi levhası fotokopisi
Adres Beyanı

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Yapılır;

Tesisat tamamlandıktan sonra, doğal gaz kullanıcısı (mülk sahibi veya kiracı) doğal gaz dağıtım şirketine gelerek Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi’ni imzalar ve Güvence Bedeli’ni yatırır. Bu sözleşme, dairede gazı kullanacak kişi tarafından yapılır.
Not: Sayaç montajı, Doğal Gaz Sözleşmesi imzalanıp, Güvence Bedeli yatırıldıktan sonra yapılır.

EPDK Tarafından Belirlenen 2015 Yılı Güvence Bedeli
(Tesisat projesinin onayından sonra, dairede oturacak kişi tarafından ödenen ve sözleşme feshedilirken geri alınabilen depozito bedeli)

Bireysel kullanımda kombi için: 357 TL
Merkezî kullanımda ısınma için: 357 TL x BBS*
Soba kullanımı için: 357 TL / Konut
Ocak ve / veya şofben kullanımı için: 86 TL
BBS: Bağımsız Birim Sayısı
(200 m2’ye kadar olan kapalı alanlar için 1 BBS, sonraki her 100 m2 için ek olarak 1 BBS hesaplanır).

Gaz Açma;
Abonelik sözleşmesi yaptıktan sonra tesisatçı firmanızdan gaz açma randevusu alınmasını talep ediniz. Dağıtım şirketi yetkilisinin tesisatınıza onay ve tarafınıza uygunluk belgesi vermesinin ardından, cihazlar yetkili servislerce (cihazın kullanımıyla ilgili bilgiler size servis personelince aktarılır) devreye alınmalıdır. Bu amaçla en yakın yetkili servisi aramalı ve randevu talep etmelisiniz. Yetkili servis dışındaki devreye almalarda, cihazın garanti kapsamı dışına çıkacağı unutmamalısınız.

Sayaç açma kapama bedeli 26 TL + KDV.

Abonelik ve Güvence Bedeli Bedeli Hesaplama

Abonelik ve Güvence Bedeli,
Doğalgaz dağıtım şirketleri müşterilerinden ilgili mevzuata göre bağlantı anlaşmasının imzalanması esnasında Abonelik Bedeli, doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması esnasında ise Güvence Bedeli almaktadır.

Bağımsız Birim Sayısı (BBS) Nedir?
Abone binasının 200 m2’ye kadar alanı için değeri 1 olan ve bundan sonraki ilave her 100 m2’ye kadar brüt alan için değeri bir artırılan sayıdır.

Bağlantı Bedeli Nedir?
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin, müşterilerinden ilgili mevzuata göre bağlantı anlaşmasının imzalanması esnasında aldıkları bedeldir. Abonelik Bedeli, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere KDV dahil tahsil edilir. Abone iç tesisatına kadar oluşturulan doğal gaz dağıtım şebekesinin proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen sabit payıdır. Her bir daire veya dükkanın brüt alanının ilk 200 m2’si için 393 TL + KDV, sonraki her 100 m2 için 324 TL+ KDV tutarında abonelik bedeli alınır.

Güvence Bedeli Nedir?
Abonelik sözleşmesinin imzalanması esnasında alınır. Mekanik sayaç kullanan abonelerin borçlarını garanti altına alabilmek için tahsil edilen sabit bedeldir. Güvence Bedeli, sözleşme feshi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde geri verilmek üzere KDV hariç tahsil edilmektedir. Doğal gazın kullanım amacına göre (pişirme ve/veya sıcak su, ısınma, pişirme ve/veya sıcak su + ısınma) mevzuatta belirtilen miktarda güvence bedeli alınır.

Bireysel kullanımda kombi için: 357 TL
Merkezî kullanımda ısınma için: 357 TL x BBS
Soba kullanımı için: 357 TL / Konut
Ocak ve / veya şofben kullanımı için: 86 TL

Sayaç Açma-Kapama Bedeli Nedir?
Dağıtım şirketlerinin doğal gaz arzını geçici olarak durdurma, sayaç sökme ve takma gibi hizmetleri için abonelerinden mevzuatta belirtilen miktarda tahsil ettiği bedeldir. Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti durumunda, sayaç açma kapama bedeli % 300 zamlı olarak uygulanır.