Su Aboneliği

SU ABONELİK İŞLEMLERİ
Yeni Su Aboneliği (İlk Abonelik)

Beydağları Toroskent Sitesisinde, konutlarına su aboneliği yaptırmak isteyen konut alıcılarının ASAT Müdürlüğü’ne aşağıda istenen belgelerle birlikte başvuracaklardır.

Gerekli Belgeler
Geçici Konut Aboneliği

İlçe Belediyesi’ nden onaylı, Binaya ait Şantiye su numarası
Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
Geçici İşyeri Aboneliği

İlçe Belediyesi’nden onaylı,Binaya ait şantiye su numarası
İşyeri Açma Ruhsatı
Şirket ise imza sirküleri
Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi

NOT: Geçici abonelik işlemleri için öncelikle, aboneliğin bağlı olduğu İlçe Belediyesi’nden onaylı, geçici abonelik formu ile başvurulacak, yetkililere imzalatılacak, sonra diğer belgelerle birlikte kurumumuza başvurulacaktır. Sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmeyecektir.
İlk Konut Aboneliği

İskan ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
Binaya ait Şantiye su numarası
Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı(aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
İlk İşyeri Aboneliği

İskan ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
Binaya ait şantiye su numarası
İşyeri Açma Ruhsatı veya Vergi levhasının fotokopisi
Şirket ise imza sirküleri
Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
İnşaat Aboneliği

Yapı ruhsatı fotokopisi
Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
Arsa Çapı fotokopisi
Kanal Katılım Makbuzu fotokopisi
Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
Şirket ise imza sirküleri fotokopisi
Numarataj yazısı fotokopisi
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi